Giá bán lạt nhựa công nghiệp

Liên hệ

Công ty bán sỷ Lạt nhựa (Dây thít nhựa, Dây thắt nhựa): Dây rút nhựa kích thước dài từ : 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm; 65cm

Hotline: 0886 779 000 – 0826.099.555

Call Now Button